Blaser – Lastuamisnesteet ja leikkuuöljyt metallintyöstöön

Kiinnostaisiko työstäminen?
Blaser Swisslube jälleenmyyjäsi Edufix oy

Blaser Synergy 735

blaser-synergy-735-edufix

Al-Mill Finland Oy

Al-Mill Finland Oy Paraisilla on alumiinin ja muovin koneistukseen erikoistunut vuonna 1996 perustettu alihankintakonepaja. Al-Mill Oy koneistaa yksittäiskappaleita, protoja, sekä toistuvan pienerätuotannon, että sarjatuotannon komponentteja asiakkaidensa tarpeisiin.

Al-Mill Finland Oy törmäsi ensimmäisen kerran Blaser Swissluben Synergy 735 synteettiseen lastuamisnesteeseen sosiaalisessa mediassa. Somesta löytyneiden runsaiden käyttäjien kehujen herättäessä kiinnostuksen, päätettiin Al Mill:issä ryhtyä valmistelemaan öljyvapaan synteettisen nesteen kokeilua ottamalla yhteyttä Blaserin paikalliseen edustajaan Edufix Oy:hyn. Yhdessä Edufixin ja Blaserin asiantuntijoiden kanssa selviteltiin käytössä olevan veden soveltuvuutta Synergy:n kanssa käytettäväksi. Lopulta lähetetyn vesinäytteen analysoinnin jälkeen päätettiin aloittaa testi synergy 735:sta Al-Mill:ssa yhdellä työstökeskuksella loppusyksystä 2019.

Nyt kolmen kuukauden testauksen kokemuksen jälkeen lastuamisneste toimii moitteettomasti alumiinin kanssa ja kaikin puolin voi hyvin. Jopa edeltä pelättyä, veden kovuudesta johtuvaa, nesteen aiheuttamaa työstökoneen tahmaantumista ei ole esiintynyt vähäisimmässäkään määrin. Neste myös voitelee hyvin ja koneistettujen pintojen pinnanlaatu on ollut hyvä. Nyt neste on käytössä kahdessa työstökeskuksessa.

Al-Mill:ssa on pidetty tarkkaan huolta lastuamisnesteen kunnosta ja ylläpidosta. Nesteen tilaa on seurattu herkeämättä ja on täytetty aktiivisesti nesteen hoito päiväkirjaa. Oikea hoidon ja ylläpidon myötä lastuamisneste pysyy hyvänä ja sen vaihtovälit pitenevät huomattavasti, mahdollistaen taloudelliset säästöt alentuneina hävityskustannuksina.

Käytössä Synergy 735:stä näyttää kuluvan loppujen lopuksi huomattavan vähän, kun neste sen hyvän juoksevuutensa ansiosta valuu nopeasti pois työkappaleista ja syntyneistä lastuista. Näin nesteen käytön aikainen hävikki jää pieneksi, jolloin tarvittava ylläpito tankkauksen väkevyys %:ksi riittää varsin alhainen %.

Nesteen konsentraatio tarkistetaan aina refraktometrillä ja uutta nestettä lisätään vain tarvittavalla konsentraatiolla ja aina laadukkaan sekoittajan kautta. Käytännössä tämän huomaa erinomaisesti Al-Mill Oy:llä, kun lastuamisnestettä kuluu käytössä todella vähän ja lastuamisnesteen mitta-arvot pysyvät silti erinomaisina.

Hyvä nesteen ylläpito luo vakaat olosuhteet nesteen toiminnalle, kun seoksen konsentraatio, pH, vedenkovuus ja muut mahdolliset mitattavat arvot eivät heittele, vaan pysyvät nesteen toiminnan kannalta hyvin spesifikaation rajoissa. Näin neste säilyy hyvänä pitkään, eikä se pääse pilaantumaan ainakaan huonon ylläpidon tai olosuhteiden takia.

Blaser Synergy 735 on veteen sekoitettava, öljyvapaa täyssynteettinen lastuamisneste. Lastuamisnesteen yhteensopivuus alumiinin kanssa on erinomaista ja se pitää työstetyt kappaleet helposti puhdistettavissa. Neste täyttää korkeimmat vaatimukset pinnanlaadussa ja puhdistettavuudessa.

Synergy 735 sopii käytettäväksi myös titaanin, teräksen, rosterin, kuparin ja hiilikuidun työstämisessä. Lastuamisneste on läpinäkyvää, joten se helpottaa työskentelyä varsinkin korkeapaineisten nestesyöttöjen kanssa, kun työstettävä kappale on koneistajan nähtävissä. Lastuamisneste on erittäin ihmis- ja luontoystävällistä, joten työntekijät ja luonto pysyvät paremmin terveinä. Erityisesti on huomioitava Synergy 735:n vaatimus erittäin pehmeälle vedelle, koska kovaan veteen liuenneet mineraalit voivat kuivua työstökoneen pintoihin kiinni aiheuttaen mahdollista tahmaantumista.

SOITA / CALL US
KARTTA / MAP