Lastuamisnesteet ja leikkuuöljyt

Lastuamisnesteet ja leikkuuöljyt Blaser Edufix

Liquid Tool - Nestemäinen työkalu

Lastuamisnesteet ja leikkuuöljyt

Veteen sekoitettavat

Lastuamis- ja hiontanesteet

Ainutlaatuinen, bioperäinen työstöneste

– Ei bakteereja tappavia aineita: ei ihoärsytystä tai vaikutusta ympäristölle
– Optimaalista suorituskykyä testatuilla lisäaineilla
– Hienoin öljy-vesiemulsio
– Sopii käytännössä kaikenlaisten materiaalien koneistukseenkaikenlaisissa ympäristöolosuhteissa

Blasocutin metallintyöstönesteet on todettu hyviksi jo yli 40 vuoden ajan ainutlaatuisen biokonseptinsa ansiosta: ne eivät muun muassa sisällä rikkiä eikä bakteereja tappavia aineita. Bioperäiset tuotteemme sopivat erinomaisesti sekä ihmisille että ympäristölle. Niiden hieno koostumus tukee luonnostaan voimakasta mikrobiologista sopusuhtaisuutta, mikä takaa emulsion pitkäikäisyyden.

Blasocut BC Kombi SW

» Käyttöturvatiedote
» Tuote-esite (eng)

Blasocut BC 935 SW

» Käyttöturvatiedote
» Tuote-esite (eng)

Blasocut 2000 CF

» Käyttöturvatiedote
» Tuote-esite (eng)

 

Esteriöljypohjainen työstöneste (ei sisällä mineraaliöljyä)

– Erinomainen suorituskyky öljymolekyylien luonnollisesta polaarisuudesta johtuen
– Tiivis voitelukalvo suojaa korkeita paineita ja lämpötiloja vastaan
– Ihanteellinen erikoislujalle teräkselle ja titaanille
– Valmistettu uusiutuvista raaka-aineista

Vasco 5000

» Käyttöturvatiedote
» Tuote-esite (eng)

Puolisynteettinen, nykyaikaista lisäainetekniikkaa hyödyntävä työstöneste

– Vastustuskykyinen mikro-organismien kasvulle
– Ihanteellinen keskusjärjestelmiin

B-cool 9665

» Käyttöturvatiedote
» Tuote-esite (eng)

Synteettiset ja täyssynteettiset metallintyöstönesteet

– Ei sisällä mineraaliöljyä
– HP- ja HSC-vakaus (Synergy)
– Ei vaahtoudu kovassa tai pehmeässä vedessä (Synergy)
– Pitää hiontakivet terävinä (Grindex)

Grindex 10

» Käyttöturvatiedote
» Tuote-esite (eng)

Mineraaliöljypohjaiset

Hionta- ja leikkuuöljyt

 

 

Meillä on tarjolla neljä Vascomill-tuoteluokkaa: Vascomill, Vascomill CSF, Vascomill DM ja Vascomill HD. Tuotteita on saatavilla myös rikittöminä ja kloorittomina HP- ja kulumisenestovaatimusten mukaisesti. Kaikki Vascomill-tuotteet ovat esteriöljypohjaisia, ja niillä on alhaiset öljysavun muodostusominaisuudet myös rankemmassa työstössä, kuten hammaspyörän jyrsinnässä. Vascomill-tuotteet sopivat vähimmäisvoitelukäyttöön – ne sopivat sekä työkalun läpi tai ulkoisesti tapahtuvaan leikkuuöljyn syöttöön. Niiden suunnittelussa on erityisesti panostettu erinomaiseen työstettävyyteen ja puhtauteen: ei jätteitä työkappaleissa koneistuksen jälkeen.

Vascomill CSF 35

» Käyttöturvatiedote
» Tuote-esite (eng)

 

 

 

 

Tarjoamassa on kolme Blasogrind-tuotelinjaa, joissa kaikissa käytetään eri pohjaöljyä: Blasogrind (mineraaliöljy), Blasogrind HC (hydrokrakattu) ja Blasogrind PAO (polyalfaolefiini). Jokaisessa tuotelinjassa on erilaisia vaihtoehtoja käyttövaatimusten mukaan.

Blasomill-tuoteryhmiä on viisi: Blasomill, Blasomill CSF, Blasomill DM, Blasomill HD ja Blasomill HD CF. Tuotteita on saatavilla myös rikittöminä ja kloorittomina HP- ja kulumisenestovaatimusten mukaisesti. Kaikki Blasomill-tuotteet ovat mineraaliöljypohjaisia.

Lastuamisnesteet ja leikkuuöljyt Blaser Edufix

Lastuamisnesteet ja leikkuuöljyt

Valinta, käyttö ja ylläpito

Oikean työstönesteen valinta

Millainen työstömateriaali ja -tapa?

Erilaiset työstömenetelmät ja kappalemateriaalit asettavat hyvin moninaisia vaatimuksia nesteiden työstönaikaisille ominaisuuksille; onko pääasiallinen tarkoitus jäähdyttää, voidella vai kenties poistaa lastuja? Tyypillisesti menetelmät, joissa on alhainen lastuamisnopeus, kuten kierteittäminen, kalvinta ja poraaminen, vaativat hyvää voitelevuutta. Suuren lastuamisnopeuden menetelmissä taas korostuvat enemmän nesteiden jäähdyttävät ominaisuudet. Samoin eri aihiomateriaalit asettavat hyvin monenlaisia vaatimuksia nesteiden voitelevuudelle sekä paineen kestoa parantaville lisäaineistukselle ns. EP-lisäaineille.

Nesteen vaihtoväli

Nesteen vaihtovälin pidentäminen vaatii nesteeltä hyvää mikrobiologista stabiilisuutta ja vuotoöljyjen kestokykyä. Jokaisessa työstökoneessa on käytössä erilaisia voiteluaineita (hydrauli-, johdevoitelu ja karaöljyjä), jotka ennemmin tai myöhemmin päätyvät lastuamisnestejärjestelmään pilaamaan lastuamisnesteen ominaisuuksia. Vuotoöljyjen pitoisuus lastuamisnesteessä voi nousta merkittäväksi ja siksi ei ole aivan sama, miten vuotoöljyt ja käytetty neste reagoivat toisiinsa. On huolehdittava ns. nesteiden ja öljyjen yhteensopivuudesta.

Ekologisuus ja käyttäjäystävällisyys

Lastuamisnesteiden osalta ekologisuus asiat korostuvat, koska loppuun käytetyt nesteet ovat jätteitä, joiden hävittäminen on merkittävä kustannuserä. Tähän kuluerään voidaan vaikuttaa vähentämällä hävitettävän jätteen määrää käyttämällä pidemmän käyttöiän omavaa nestettä. Blaserin lastuamisnesteet ja leikkuuöljyt ovat ekologinen ratkaisu juurikin pidemmän käyttöikänsä vuoksi.

Yleensä puhtaat perusöljyt ovat varsin pitkäikäisiä ja stabiileja, mutta tilanne muuttuu oleellisesti, kun ne sekoitetaan veden kanssa emulsioksi tai synteettiseksi liuokseksi. Veden mukana nesteeseen tulee biokomponentti, joka tarjoaa otollisen kasvualustan erilaisille mikro-organismeille. Tästä syystä nesteet yleensä lisäaineistetaan ns. biosiideillä (säilöntäaineilla), joilla estetään mikrobikasvua nesteessä. Usein käyttäjien mahdollisten iho-ongelmien taustalla on henkilökohtaisten ominaisuuksien lisäksi nesteessä käytetyt kemikaalit mukaan lukien bakterisidit. Markkinoilla on myös nesteitä, joissa ei ole käytetty bakterisideja, vaan niiden stabiliteetti on saavutettu luonnollisin menetelmin kasvattamalla nesteessä harmittomia bakteereja siten, ettei nesteessä ole elintilaa ns. ekologista lokeroa haitallisten bakteerien kasvulle. Tämä vaatii tarkkaa tietoa nesteen rakenteesta, bakteereista sekä niiden elinloista.

Käytännön kulutus

Erilaisten nesteiden välillä on suuria eroja käytännön kulutuksessa. Toiset lastuamisnesteet ja leikkuuöljyt vaativat reilusti korkeampaa tankkaus %:a kuin toiset. Toiset nesteet jäävät kiinni kappaleisiin ja syntyneisiin lastuihin kasvattaen kulutusta ja toiset taas huuhtoutuvat helposti pois. Tällöin erot hankintahinnassa voivat muodostua merkityksettömiksi, kun käytännön kulutusta ei luotettavasti pysty ennalta arvioimaan. Kaikki tämä vaatii tietoa ja ymmärrystä käytössä olevasta työstökoneesta, sovelluksesta, nestejärjestelmästä ja siinä käytössä olevasta nesteestä, mikä lisää etenkin myyjäorganisaation antamien ohjeiden, neuvojen, palvelun ja tietotaidon merkitystä.

Tuotteiden optimaalinen käyttö

Tuotteiden optimaalinen käyttö taataan luomalla hyvät aloitusolosuhteet käyttöönotolle sekä huolehtimalla asiakassuhteesta jatkossakin. Analysoimalla ja testaamalla prosessiveden, lastuamisnesteen ja leikkuuöljyn näytämme, kuinka emulsiota sekoitetaan ja säilötään oikealla tavalla. Autamme jätenesteiden hävityksessä sekä opastamme koneiden ja järjestelmien puhdistuksessa. Tarvittaessa kauttamme saa myös sekoitus- ja mittauslaitteet.

Laadimme valvonta-aikataulut, neuvomme lisätarvikkeiden käsittelyssä, autamme koemittausten taltionnissa ja hallinnassa, suoritamme työstönesteen analysoinnin käytön aikana sekä teemme kaikki tarvittavat korjaustoimenpiteet. Koulutamme työstönesteiden oikeassa käytössä, neuvomme lakivaatimusten noudattamisessa, vastaamme turvallisuustietoja ja laboratorioanalyyseja koskeviin kysymyksiin sekä autamme tunnistamaan tuotantoprosessin parannusmahdollisuudet.


Käsittely ja ylläpito

Lastuamisnesteet ja leikkuuöljyt riippumatta niiden merkistä tai rakenteesta riippumatta vaativat käyttäjiltään säännöllistä ylläpitoa, jossa huolehditaan suodatuksista, vuotoöljyjen yhteensopivuudesta sekä poistosta, nesteen tankkauksesta ja konsentraation ylläpidosta.

Ennen täyttöä
Ehdoton puhtaus on tärkeää ennen järjestelmän täyttämistä. Puhdista lastuamisnestesäiliö ja kone läpikotaisin. Poista kaikki lastut ja muut jätteet huolellisesti. Seuraavien kohtien puhdistukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, koska varsinkin niihin kerääntyy jätteitä: imuyksikkö, suodatin, lastunkuljetin ja lastuamisnestesäiliö. Vinkki! Huuhtele kone säännöllisesti ja käytä tuoretta emulsiota järjestelmän puhdistusaineen sijaan.
Täyttö
Lastuamisneste koostuu pääosin vedestä. Vedenlaatu (klooripitoisuus, kovuus ja pH) vaihtelee paljon lähteen, alueen ja maan mukaan. Vedenlaadulla on merkittävä vaikutus lastuamisnesteeseen, koneen osiin ja komponentteihin. Tarkka vesisuositus voidaan antaa käytettävän tuotteen ja konekokoonpanon (keskusjärjestelmä ja erillinen säiliö) perusteella. Koska lastuamisnesteessä käytetyn öljyn viskositeetti on riippuvainen lämpötilasta on suositeltavaan sekoittaa nestetiiviste huoneen lämpöiseen (20 astetta C) veteen. Tämä parantaa hienojakoisen pienipisaraisen emulsion syntyä ja parantaa emulsion sekä voitelevuutta että stabiliteettia.
Valvonta
Haitallisen kehityksen havaitsemiseksi ja korjaamiseksi hyvissä ajoin tarkista seuraavat asiat säännöllisesti: Pidä konsentraatio suosituksen mukaisella tasolla. Tällä tavoin voidaan varmistaa optimaalisesti tehokkaan lastuamisnesteen käyttö, millä puolestaan voidaan taata paras mahdollinen koneistuskyky, korroosionsuojaus, minimaalinen vaahdonmuodostus ja pitkäaikainen vakaus. Pidä säiliö mahdollisimman täytenä täyttämällä sitä usein. Tällä tavoin saavutetaan vakaat emulsio- ja koneistusolosuhteet. pH-arvo osoittaa lastuamisnesteen tilan käytön aikana. Jos pH-arvo on enimmäisarvoa suurempi tai minimiarvoa pienempi, suorita korjaustoimenpiteet hyvissä ajoin. Määrittele pH-arvon tarkistusväli yhdessä Blaserin edustajan kanssa.
Lastuamisnesteen ylläpito
Poista nesteen pinnalta vuotoöljyt säännöllisesti Air Skimmy -laitteella tai öljynerottimella. Käytä prosessin vaatimusten mukaista suodatusjärjestelmää emulsiolle. Mittausvälit riippuvat paljon säiliön koosta. Keskusjärjestelmät tulee tarkistaa päivittäin ja erikseen täytettävät koneet viikottain. Suosittelemme pitämään valvontapäiväkirjaa kaikista tehdyistä mittauksista. Tarvittaessa voimme toimittaa mallikappaleen tätä tarkoitusta varten. Älä epäröi ottaa yhteyttä meihin, mikäli havaitset poikkeavuuksia mittaustiedoissa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Panu Ranta
Edufix Oy
050 377 7628
panu.ranta@edufix.fi
Yleisesitteet
Blaser lastuamisnesteet

blaser-veteen-sekoitettavat-lastuamisnesteet

Lataa .pdf

Blaser leikkuu- ja hiontaöljyt

blaser-leikkuu-hiontaöljy

Lataa .pdf

Videot

Blaser videot (englanninkielisiä)

Katso Vimeo -videotilimme

Käyttöturvatiedotteet

Additive A31 Calcium Acetate
» Käyttöturvatiedote

Additive A32 Calcium acetate solution
» Käyttöturvatiedote

Additive A34 Antifoam
» Käyttöturvatiedote

Blasocut BC Kombi SW
» Käyttöturvatiedote

Blasocut BC 935 SW
» Käyttöturvatiedote

Blasocut 2000 CF
» Käyttöturvatiedote

Blasoclean AF
» Käyttöturvatiedote

Blasorun 5
» Käyttöturvatiedote

B-cool 9665
» Käyttöturvatiedote

Grindex 10
» Käyttöturvatiedote

Vasco 5000
» Käyttöturvatiedote

Vascomill CSF 35
» Käyttöturvatiedote

Tuote-esitteet

Additive A31 Calcium Acetate
» Tuote-esite (eng)

Additive A32 Calcium acetate solution
» Tuote-esite (eng)

Additive A34 Antifoam
» Tuote-esite (eng)

Blasocut BC Kombi SW
» Tuote-esite (eng)

Blasocut BC 935 SW
» Tuote-esite (eng)

Blasocut 2000 CF
» Tuote-esite (eng)

Blasoclean AF
» Tuote-esite (eng)

Blasorun 5
» Tuote-esite (eng)

B-cool 9665
» Tuote-esite (eng)

Grindex 10
» Tuote-esite (eng)

Vasco 5000
» Tuote-esite (eng)

Vascomill CSF 35
» Tuote-esite (eng)

Blaser artikkelit
Kansainvälisiä artikkeleja (ENG)

The Sharp Edge

Deco Magazine

Gear Solutions

Kotimaisia artikkeleja

Konekuriiri 2/2017, s.8
– Lastuamisnesteitä valitsemassa

Konekuriiri 3/2017, s.11
– Lastuamisnesteiden käyttö ja ylläpito

Konekuriiri 4/2017, s. 18
– Lastuamisnesteiden hävittäminen ja työhygienia

Lisätietoja
FAQ Blasocut Bio Concept

Lataa .pdf

Tuotteiden käsittely ja ylläpito

Lataa .pdf

Kiinnostunut ?

Ota rohkeasti yhteyttä.

Ota yhteys ja testaa onko nesteasiasi kunnossa. Teemme tarvittaessa tuotannossanne Blaserin Liquid Tool Analysis (LTA) teknisen / taloudellisen kustannusarvion mahdollisista Blaserilla saavutettavista eduista ja säästöistä.