Blaser – Lastuamisnesteet ja leikkuuöljyt metallintyöstöön

Kiinnostaisiko työstäminen?
Blaser Swisslube jälleenmyyjäsi Edufix oy

Näin vaihdat lastuamisnesteen uuteen

Asiantuntija-artikkeli

Ohjeita ja ajatuksia

Lastuamisnesteen vaihto

Ennemmin tai myöhemmin tulee eteen hetki, jolloin lastuamisneste tulee vaihtaa uuteen sen käyttöiän tullessa täyteen. Seuraavassa hieman ohjeita ja ajatuksia vaihtotyön suorittamiseen.

Veteen sekoitettavat lastuamisnesteet ovat joko tyyppiä öljyä vedessä emulsioita tai synteettisiä liuoksia. Tyypillisesti juuri vesi tuo lastuamisnesteeseen sen biokomponentin, joka voi mahdollistaa nesteessä bakteeri, hiiva tai home kasvustoa. Kunnollisella koneen ja sen järjestelmän puhdistuksella luodaan uudelle nesteelle puhdas ja terve ympäristö toimia ilman vanhan nesteen aiheuttamaa painolastia.

Pesu

Käytännössä tämä järjestelmän puhdistus tehdään käyttämällä nestetoimittajalta saatavaa järjestelmän pesuainetta, jota lisätään ohjeissa mainittu % vanhaan nesteeseen jatkaen koneella työskentelyä tyypillisesti 1-3 päivää. Pesuaine liuottaa koneen pinnoilta likaa ja tahmautumia, mikä vähentää käsin tehtävän puhdistuksen osuutta vaihdon yhteydessä. Jos vanha neste haisee ja on bakteereiden pilaamaa, on syytä harkita desinfioivan pesuaineen käyttöä normaalin pesuaineen sijaan. Samoin vaihdettaessa bioöljy, eli kasviöljy peräiseen lastuamisnesteeseen on suositeltavaa käyttää pesuun desinfioivaa pesuainetta, koska kasviöljyt ovat biohajoavina herkempiä pilaantumaan, eivätkä ne välttämättä kestä hyvin vanhan nesteen jättämää mikrobikantaa pilaantumatta nopeasti.

Pesussa tulee erityisesti huomioida koneen nesteelle alttiina olevat sisäpinnat, niitä vaikeasti tavoitettavia kohteita, kuten esim. koteloiden nurkkia, työkaluvaihtajaa ja lastunkuljetinta unohtamatta. Jotkut kaupalliset toimijat tarjoavat työstökoneiden pesupalvelua esim. höyry- tai painepesurilla suoritettuna. Näin toimien voidaan saavuttaa hyviä puhdistustuloksia.

On myös huomattava, että myös uusi kone tulee puhdistaa huolellisesti esim. suojarasvoista ennen koneen nestesäiliön täyttöä, seikka mikä helposti liian usein unohtuu. Yleensä suojarasvojen aiheuttamat ongelmat liittyvät uuden nesteen mahdolliseen vaahtoamiseen.

Huuhtelu

Kun kone ja sen nestejärjestelmä ovat pesty, tulee ne vielä huuhdella käyttäen uutta tuoretta nestettä alhaisella konsentraatiolla (noin 1-2%), jotta voidaan varmistua kaikkien vanhan nesteen jäämien poistumisesta systeemistä. Yleensä huuhtelua varten uutta nestettä tankataan vain sen verran, että saadaan nestepumput käyntiin ja toimimaan kunnolla, ei siis täyteen vielä tässä vaiheessa. Huuhtelun aikana käännetään neste suuttimia siten, että konetilan kaikki pinnat tulee huuhdeltua kunnolla. Tyypillinen huuhtelu kestää luokkaa 20-60min, jonka jälkeen huuhteluneste hävitetään vanhan nesteen kanssa.

Tankkaus

Pesun ja huuhtelun jälkeen on järjestelmä valmis uuden nesteen tankkaukseen, jonka yhteydessä tulee varmistua sekoittimen oikeasta väkevyys % asetuksesta sekä kyvystä sekoittaa tiiviste ja vesi kunnolla, mittaamalla huolellisesti uuden nesteen konsentraatio refraktometrillä. Käytetty refraktometri tulee olla kalibroitu näyttämään nolla, kun sillä mitataan vettä. Käytännössä tämä tehdään siten, että refraktometrin mittaläpän alle laitetaan muutama tippa vettä ja katsotaan mitä arvoa refraktometri näyttää. Lukemaa tulee säätää refraktometrin kyljessä olevasta ruuvia kiertämällä, niin että vedelle saadaan lukema 0%. Jos refraktometrin lukeman ei ole selkeä tarkkarajainen valo varjo kontrasti, vaan lukeman on ”pehmeäreunainen” on syytä epäillä sekoittimen toimivuutta ja / tai kuntoa, eli kykyä tuottaa hienojakoista pienipisaraista emulsiota. Refraktometri on optinen mittalaite, jonka näytön terävyys riippuu sekoitetun nesteen pisarakoosta. Huono sekoitus johtaa suureen pisarakokoon ja epäterävään refraktometrin näyttämään (Kuva 1). Jos sekoitin ei toimi kunnolla ei tankkausta ole syytä jatkaa ennen, kuin sekoitin on tarkistettu ja kunnostettu. Tässä yhteydessä on syytä painottaa, että keskiverto sekoitin on monesti laadullisesti melko huono, eikä sen kyky mekaaniseen sekoittamiseen siten ole kovin hyvä. Erityisesti käytettävissä oleva vedenpaine ja sen vaihtelut vaikuttavat monesti suuresti sekoittimen sekoitustulokseen, eli saavutettavaan pisarakokoon. Panostus laadukkaaseen sekoittimeen (Kuva 2) on yleensä täysin perusteltua.

Refraktometrin lukema / näyttämä (vas. hyvä (pienipisarainen) / oik. huono (isopisarainen)).
Lastuamisnestesekoittimen toimintaperiaate

Käsin nestettä sekoittaessa on monesti porakoneeseen liitetyn ”sekoitusvispilän” käyttö suositeltavaa kunnollisen tuloksen saavuttamiseksi. On myös huomioitava, että aina sekoitetaan nestetiivistettä veteen eikä päinvastoin. Vettä öljyyn sekoitettaessa syntyy helposti ns. käänteinen emulsio (”majoneesi”), joka ei ole stabiili vaan usein se hajoaakin takaisin kahdeksi faasiksi vedeksi ja öljyksi jonkun ajan kuluttua.

Älä lisää nesteeseen vettä laimentaaksesi konsentraatiota

Lisäksi on erityisesti huomattava, ettei valmiiseen sekoitettuun nesteeseen milloinkaan saa lisätä vettä, koska sen sekoittumisesta ei ole mitään takeita. Kaikki riippuu nesteessä käytetyn emulgaattorin tyypistä ja sen toiminnasta. Tietyt emulgaattorit ovat toiminnallisia vain hetken, jonka jälkeen ne ikään kuin sulkeutuvat eli passivoituvat. Jos tämä sulkeutuminen on tapahtunut ei lisätty vesi enää sekoitu kunnolla, mikä voi aiheuttaa esim. koneen osien korroosiota ja työkalujen nopeaa kulumista ja rikkoja. Jos on tarve laimentaa korkeaa konsentraatiota, on se varminta tehdä käyttämällä matalan konsentraation nestettä, siten että aina ”veden” mukana tulee uutta emulgaattoria varmistamaan nesteen kunnollinen sekoittumisen.

Tämä artikkeli on osa Konekuriirissa julkaistua artikkelisarjaa. Artikkelin kirjoittajana Panu Ranta, Edufix Oy.

SOITA / CALL US
KARTTA / MAP